Photo: Sean Zanni/Getty Images for STARZ

Mekai Curtis